ESF-subsidie Duurzame Inzetbaarheid (ESF 2016)

Bedrijven en instellingen kunnen in november weer ESF-subsidie aanvragen voor het bevorderen van duurzame inzetbaarheid. Eerder werd voor deze regeling al een aanvraagtijdvak geopend voor O&O-fondsen en samenwerkingsverbanden van sociale partners. Werkgevers kunnen de ESF-subsidie benutten om werknemers gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk te houden. Gezien het beperkte budget is het raadzaam om tijdig een subsidieaanvraag in te dienen.

Waarom subsidie voor duurzame inzetbaarheid?

Bedrijven en organisaties die werk maken van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers, plukken daar vaak direct de vruchten van. Het zorgt voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit.

Welke activiteiten zijn subsidiabel?

De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten voor de inhuur van een extern, onafhankelijk adviseur. Subsidie wordt alleen toegekend voor het verkrijgen van advies met een implementatieplan, of voor het verkrijgen van begeleiding bij de implementatie van een advies. Daarnaast moet het advies betrekking hebben op een van de onderstaande thema’s:

  • Het bevorderen van gezond en veilig werken
  • Het bevorderen van een leercultuur voor werkenden
  • Het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden
  • Het bevorderen van een flexibele werkcultuur

Hoogte van de subsidie

Voor het thema Duurzame Inzetbaarheid is in dit aanvraagtijdvak maximaal 13 miljoen euro beschikbaar. De subsidie per project bedraagt maximaal 50 % van de projectkosten en is maximaal 10.000 euro  per aanvrager. Om voor subsidie in aanmerking te komen moet worden voldaan aan een aantal criteria.

Aanvraagperiode

Op 14 november 2016 om 9:00 uur gaat het nieuwe aanvraagtijdvak open. Tot en met 25 november 2016, 17:00 uur is het mogelijk een aanvraag in te dienen. Daarbij geldt het first come, first serve principe. Gezien het beperkte budget, is het raadzaam om tijdig een aanvraag in te dienen.

Geïnteresseerd?

In onze factsheet kunt u meer lezen over deze subsidieregeling. Voor uitgebreidere informatie, kunt contact opnemen met Sweeburg op telefoonnummer 085-4016541 of via e-mail info@sweeburg.nl

Comments are closed.